TILRETTELAGT DAGTILBUD

Narvik Rideskole AS tilbyr terapiridning og ridning for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Terapiridning

Terapiridning er en form for fysikalsk behandling. Man må ha rekvisisjon fra lege for å delta og behandlingen utføres av fysioterapeut som er spesialutdannet  og har mange års erfaring. For nærmere informasjon om terapiridning, ta kontakt med Vera Aspeslett eller Narvik kommunes fysioterapitjeneste.

Handicapridning 

Handicapridning er vanlige ridetimer for personer med nedsatt funksjonsevne. Timene er tilpasset den enkeltes funksjonsevne og nivå. Vi har avtaler om disse ridetimene med kommunen, grunn- og videregående skoler, helseinstitusjoner og private. Der det er naturlig, integrerer vi deltakerne i ordinære ridetimer.

 

Kommentar fra Vera Aspeslett (daglig leder ved rideskolen) om Terapiridning og Handicapridning:

«Dette er et tilbud vi har hatt i mange år, ja helt siden rideskolen begynte. Vi synes det er givende timer og
vi ser hvilken glede og nytte det gir for deltakerne. For mange er det å ri ensbetydende med økt livskvalitet.
Rideskolen ønsker stor grad av mangfold og mener at funksjonsfriske og 
funksjonshemmede
skal ha like stor mulighet og rett til å ri og ha kontakt med hest.»

 

Ønsker du å vite mer om disse tilbudene?

Ta gjerne kontakt med Vera Aspeslett for en uforpliktende prat om innholdet i disse timene, og om fremgangsmåten for å få dette tilbudet.
Kontaktinformasjon: vera@aspeslett.no eller 905 90 351