Miljødirektoratet har tildelt støtte til «Friluftsopplevelser på hesteryggen»!

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

I forbindelse med friluftslivets år (2015) fikk Skjomen IL tildelt midler fra Miljødirektoratet til et tilbud om ridning som friluftsaktivitet. I løpet av vinteren og våren vil derfor Skjomen IL i samarbeid med Narvik Rideskole invitere utvalgte målgrupper til deltakelse i prosjektet «Friluftsopplevelser på hesteryggen».

Hestemiljøet i Skjomen har de siste 15 årene vært opptatt av å gi et likeverdig tilbud til funksjonsfriske og personer med helseutfordringer. Vi har bred erfaring med ridning for funksjonshemmede, terapiridning (fysioterapi på hesteryggen) og ridning for personer med utfordringer i forhold til rus- og psykisk helse.

Tilbudet om deltakelse i prosjektet vil skje i samarbeid med NFU (foreningen for funksjonshemmede, avd Narvik) og RIO/MARBORG. Kontaktperson for Narvik Rideskole er Vera Aspeslett, tlf 90590351