Årsmøte i Venneforeningen

Skjomrytternes venneforening arrangerer årsmøte tirsdag 21. mars 2017, på UiT, campus Narvik, (tidligere HiN): kl. 19.00 – 20.00

Saksliste
Sak 1: Valg av møteleder
Sak 2: Gjennomgang av årsmelding
Sak 3: Gjennomgang av regnskap
Sak 4: Gjennomgang av innkomne saker
Sak 5: Budsjett
Sak 6: Styrets sammensetning og valg.
Sak 7: Eventuelt

Kontaktinfo til styrets leder Anbu: 915 78 159 og til kasserer Elin: 990 07 123

Les mer om Venneforeningen her.