Ukeplan


MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG
Formiddag:
Fri trening for oppstallører
Fri trening for oppstallører
Fri trening for oppstallører
Drop-in time
Fri trening for oppstallørene 
  1030-1230  Ridning for handikappede  1000-1400 Drop-in time
1530 Ridekurs RexRodney
Barn med litt rideerfaring
Fri trening for oppstallørererne  Fri trening for oppstallørererne
1700: Ridekurs Tøfferud Satsnings-kurs for unge ryttere
1730 Ridekurs
Hopptussa Satsning-gruppe for unge med noe erfaring
1800 Ridekurs Salsprett Trening konkurranseryttere 1800:Ridekurs Lucky Duck Unge med litt erfaring 1830 Ridekurs Lovely Konkurransetrening for juniorer 1830 Ridekurs Hello Kitty Ridekurs for  barn   
1900 Ridekurs Femme Fatale Trening konkurranseryttere 1900 Ridekurs Voksenkurs for Noe erfarne 1930 Ridekurs Rakett Voksne erfarne ryttere
2030 Ridekurs Dressurguri Trening for dressurryttere med mye erfaring. Fra LA