Vår filosofi

Rideskolens grunnverdier er kvalitet – kompetanse – miljø

Vi vet at det ikke finnes noen snarvei til kunnskap om hest og ridning.
Vi vet at både hest og rytter har behov for tilførsel av kompetanse for å utvikle seg videre.
Vi vet at kvalitet er avgjørende for å oppnå resultater. Vi skal ha like god kvalitet i alle ledd og i alle undervisningstimer uavhengig av rytterens nivå og ambisjoner.
Vi vet at et godt miljø er grunnmuren som gjør at kvalitet og kompetanse får utvikle seg.

Vår satsing på kvalitet er:

  • å ha kvalitet i vår undervisning
  • å ha godt skolerte hester og instruktører
  • å videreutvikle anlegg ute og inne.

Vår satsing på kompetanse er:

  • å ha en ridelærer III som også er diplomtrener
  • å gi instruktørkurs til våre kursmedhjelpere
  • å ha riktig kunnskap om hest slik at man kan jobbe på hestens premisser og ikke bruke vold
  • å la nye ryttere gå på sikkerhetskurs/stellekurs før de begynner på ridekurs, kompetanse gir sikkerhet.

Vår satsing på miljø er:

  • å bygge videre på det gode miljøet som grunnleggeren Rolf Thoresen har grunnlagt
  • å være en ”passe stor” rideskole
  • at alle ryttere på rideskolen er likeverdige