Venneforeningen

Skjomrytternes Venneforening ble etablert i juni 2012. Foreningens formål er å bidra til positiv utvikling av ridemiljøet i Skjomen.

-Alle som ønsker det er velkommen til å bli medlem i Skjomrytternes Venneforening. Dette gjelder også deg som bare har vært på rideleir en gang en sommer i Skjomen, eller deg som bare er publikum på juleshow og på stevner. Medlemskapet er gratis og det er viktig for oss å vise at vi har mange med oss når vi søker om midler. Det er leder av foreningen, Anbu Ratnasingam, som sier dette.

-De som har et forhold til Narvik Rideskole i Skjomdalen og til hester, bør selvfølgelig melde seg inn i Venneforeninga 🙂

Hva gjør du for å bli medlem? Send en epost med navnet ditt til skjomrytternes.venneforening@gmail.com eller en sms til 979 57 305 (styremedlem Hanne Giæver). Hvis du senere ønsker å melde deg ut, gir du beskjed om dette på samme måte.

Hva får du for dette? Ved å bli medlem kan vi viderutvikle det positive ridemiljøet i Skjomen. Venneforeningen arbeider for praktiske løsninger som sittebenker ute, blomster, tribune, innredning av kafélokaler, mm. slik at det blir hyggelig for rytterne som er der daglig, og for deg som besøkende.

Økonomisk bidrag: Hvis du ønsker å gi et økonomisk bidrag bruker du bankkonto 4605 41 53511. Du kan også støtte vårt arbeid med å gi din grasrotandel til oss. Skjomrytternes Venneforening har organisasjonsnummer 998 805 147.

Hvem kan være medlem: Alle som ønsker det  kan bli medlem.

Her har den aller første lysstolpen lang veien kommet på plass, representert ved Venneforeningen, SIL-rytterne og dugnadsgjengen. En dyiktig maskinfører sees også i maskinen.

Bildetekst: Prosjekt med å etablere nye lys på uteridebanen og langs veien frem til stallen var finansiert gjennom et samarbeid mellom SIL-rytterne og Venneforeningen. Vi fikk midler fra Sparebanken Narvik og Gjensidige-stiftelsen til anskaffelse av materiell, master, lys, og til el-montasje. Graving av grøfter og nedsetting av stolper var i stor grad basert på dugnad. Bildet viser nedsetting av den aller første lysstolpen langs veien.

Hva har vi gjort?
Vi har siden oppstarten ordnet med penger til utebelysning av ridebanen og veien opp til fylkesveien, og vi har fått dette montert. Dette har vi gjort i samarbeid med SIL. Dette er svært viktig av sikkerhetsmessige grunner på høsten og vinteren. Vi har ordnet med to benkebord til utebruk, som gjør at vi kan kose oss ute med kaffe og mat når vi er på stevner og riding på rideskolen. Vi har fått opp ett skilt langs veien, og arbeider med å få flere slik at alle kommer seg trygt frem til riktig plass. Juleshowet er veldig koselig, der har vi vært ansvarlig for pyntingen. Vi beplanter uteområdet, og hvis du ser planter som trenger vann eller ugress som bør lukes, så er det fint om du hjelper til.

Styret består av følgende:
 Leder: Anbu Ratnasingam, 91578159, anbu-rat@gmail.com
 Kasserer: Elin Sneve, 99007123, elin.sneve@uit.no
 Siv Remen, 9344380, siv.remen@gmail.com
 Hanne M. Giæver, 97957305, hmgiaver@gmail.com
 Ellen Solmo, 95013060, e-solmo@online.no